1. Wat zijn de voorwaarden voor een KMO portefeuille?
 2. Voor welke activiteiten kan ik een kmo-portefeuille aanvragen?
 3. Hoe werkt de KMO-portefeuille?
 4. Hoe registreer je je voor de eerste keer bij de KMO-portefeuille?
 5. Hoe vraag je een project/advies aan als geregistreerd gebruiker?
 6. Hoe vraag je een opleiding of een cursus aan als geregistreerd gebruiker?
 7. Bijkomende vragen.

Antwoorden op deze bovenstaande vragen vind je hieronder.

 

De Vlaamse overheid betaalt 40% van het business advies of van je opleiding!

Heb je een ondernemingsnummer? Dan kan je bij de Vlaamse Overheid een subsidie aanvragen voor advies (vanaf 500 euro) of voor het volgen van een cursus of opleiding (vanaf 100 euro) bij An Sterken. Wij hebben de nodige inspanningen gedaan om erkend te zijn door de Vlaamse Overheid. Door deze erkenning kan elke zelfstandige met een kleine of middelgrote onderneming tot maximaal 4.000 euro per jaar subsidie krijgen. Dit komt overeen met een opleidingsbedrag van 10.000 euro excl BTW.

Deze regeling kan niet gebruikt worden voor niet-zelfstandigen. (Hier kunnen wij niets aan veranderen…).

Wij proberen jou op deze pagina even een handje te helpen met deze “eenvoudige” procedure. Ons advies is er gebruik van te maken zolang het nog kan. De procedure is in de loop der jaren reeds verschillende malen aangepast en verstrengd, beslis dus nu om je advies aan te vragen of de opleiding te volgen!

 

1. Wat zijn de voorwaarden voor een KMO portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidieregeling van de Vlaamse Overheid. Zij willen hiermee de Vlaamse ondernemers ondersteunen in advies en opleidingen.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waar strikt dient aan voldaan te worden door de gebruiker van de portefeuille:

 • De subsidie is enkel van toepassing voor Vlaamse Ondernemers, niet voor Nederlanders (deze hebben een andere regeling via hun belastingen) en ook niet voor het Waals Gewest. Voor het Brussels Gewest zijn er wel mogelijkheden, mist een ingewikkelde procedure.
 • Je kan maximaal 4.000 euro subsidie krijgen of dus voor 10.000 euro aan opleidingen volgen per jaar.
 • Je kan twee jaar gebruik maken van je subsidie en dan een jaar niet.
 • Je dient de aanvraag van de subsidie te doen voor de start van het advies of de opleiding of maximaal 14 dagen na de start ervan.
 • De gevolgde opleiding dient ter ondersteuning van de activiteit vermeld op je handelsregister (NACE-code).
 • De persoon voor wie het advies geldt of de persoon die de opleiding volgt werkt in het bedrijf dat de opleiding aanvraagt (ben je echtgeno(o)t(e), vriend(in), aanverwante of iets anders van de zaakvoerder en sta je niet op de payroll van het bedrijf, dan kan je de KMO-subsidie NIET gebruiken).
 • Er dient een 80% aantoonbare aanwezigheid te zijn op de opleiding.

Wij moeten dit allemaal nakijken en hebben meldingsplicht als aan deze voorwaarden niet voldaan is om onze erkenning te behouden.

Om na te gaan of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, klik hier. 

2Voor welke activiteiten kan ik een kmo-portefeuille aanvragen?

 • Met de kmo-portefeuille investeer je in opleidingen en trainingen voor jezelf of voor je personeel.
 • Daarnaast krijg je subsidies voor het inwinnen van advies dat rechtstreeks te maken heeft met jouw onderneming.

Bij elke dienstverlening en cursus die wij aanbieden op onze website, staat telkens vermeld of de dienstverlening of cursus in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille.

Kijk dus om deze website (www.ansterken.com) bij de desbetreffende dienst of cursus om te zien of je gebruik kan maken van de KMO-Portefeuille.

Diensten en cursussen waarbij onderstand logo staat, komen dus in aanmerking voor de KMO-portefeuille:

 KMO-Portefeuille

 

Wanneer dit logo NIET vermeld staat bij een bepaalde dienstverlening of een cursus, dan kan je de KMO-Portefeuille NIET gebruiken. Het heeft dan ook geen zin om ons te mailen met de vraag of we dit toch kunnen toelaten of als we een uitzondering hierop kunnen maken. Wij bepalen de regels niet en hebben hier geen inspraak in. Wij dienen ons te houden aan de wetgeving om onze erkenning te behouden.

De KMO-Portefeuille kan je NIET gebruiken voor de online cursussen.

3. Hoe werkt de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidieregeling.

Dit wil zeggen dat je voor een advies of voor een opleiding van ons een “gewone” factuur ontvangt van het volledige bedrag van de opleiding. Dit is een factuur die je gewoon in je boekhouding kan inboeken en in kosten kan inbrengen zoals alle andere facturen.

Het verschil zit hem in de betaling van deze factuur. Deze gebeurt in verschillende stappen om subsidie te krijgen.

 1. Je dient eerst een aanvraag in te dienen (zie procedure hieronder).
 2. Als je aanvraag goedgekeurd is, krijg je een uitnodiging om 40% van het factuurbedrag (excl. BTW) te betalen aan Sodexho. Zij regelen de betalingen van de KMO-portefeuille.
 3. In je KMO portefeuille zal de overheid jouw 60% aanvullen met 40% subsidie, zodat je de factuur kan voldoen.
 4. Je krijgt van ons een factuur met het hoofdbedrag + het BTW bedrag, met vermelding van je KMO-portefeuille projectnummer.
 5. De hoofdsom kan je voldoen door via je KMO portefeuille jouw aandeel 60% en de subsidie 40%, samen over te maken aan ons.
 6. Je doet dit door bij je project op “betalen” te klikken. Opgelet! Je dient het volledige bedrag = 100% over te maken, niet de helft zoals vaak gedacht.
 7. Het BTW bedrag dien je afzonderlijk naar ons en rechtstreeks op onze rekening over te maken. Daar heeft de KMO-portefeuille niets mee te maken. Dit bedrag krijg je ook terug bij je BTW aangifte.

 

4. Registreer je je bij de KMO-Portefeuille voor de eerste keer?

 • Indien je nog niet geregistreerd bent bij KMO-portefeuille is het aangewezen dit onmiddellijk te doen.
  • Je kan dit met je ID en kaartlezer doen via http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille Of
  • Door gebruik te maken van je ‘token’. Als je deze nog niet hebt moet je rekening houden met een duurtijd van max. 8 werkdagen voor de ontvangst van de token en een duurtijd van maximaal 4 werkdagen voor de ontvangst van de validatielink. Deze validatielink ontvang je per post.

 

Aanmelden als gebruiker (met identiteitskaart).

 • Wat heb je nodig?
  • Een Identiteitskaartlezer aangesloten op je PC (dezelfde als voor je belastingsaangifte, overal te koop voor 10 tot 20 euro).
  • Je identiteitskaart en je PIN code ervan (deze heb je zorgvuldig bewaard of grandioos vergeten).
  • Een geldig e-mailadres.
  • Het BTW nummer van je onderneming.
 • De stappen:
   • Log in op KMO-portefeuille.
   • Klik op ‘subsidies aanvragen en ontvangen’ in de linker kolom.
   • Kies hoe je jezelf wenst te registreren, via je identiteitskaart of via een federaal token.
   • Vul de gevraagde gegevens is.
   • Meld je aan voor je onderneming door je BTW/ondernemersnummer in te toetsen.
   • Men stuurt een activatie link per post naar de maatschappelijke zetel van je onderneming, zoals die geregistreerd staat in de kruispuntbank (dit kan dus even duren).
   • Tik deze code in om jouw persoon bevoegd te maken voor jouw onderneming.
   • Proficiat, je bent nu als persoon gekoppeld aan je onderneming.
 • De eerste keer inloggen:De eerste keer dat je inlogt dien je een aantal gegevens in te voeren voor jouw onderneming. Hou volgende gegevens bij de hand:
   • Je rekeningnummer
   • Je omzet van vorig boekjaar, of de omzet die je verwacht.
   • Begin en einde van boekjaar (normaal is dit 01/01/00 tot 31/12/00).

  Eens je die gegevens ingegeven hebt kan je de optie KMO-portefeuille kiezen. Daar kan je een aanvraag indienen.

 

5. Hoe vraag je een project/advies aan als geregistreerd gebruiker?

 • Ga naar http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille.
 • Klik in de rechterkolom op ‘Login KMO-Portefeuille’.
 • Kies de manier van inloggen (Federaal Token, ID, of andere).
 • Volg er de stappen om in te loggen.
 • Klik op ‘nieuwe subsidie aanvragen’.
 • Selecteer de NACE-code. Je NACE code kan je vinden op je inschrijving bij het handelsregister, bij je boekhouder of via de kruispuntbank HIER.
 • Klik bij type dienstverlening op ‘Advies‘.
 • Tik de naam in van het advies.
 • Selecteer het thema.
 • Tik de datum van de overeenkomst in. Dit is de datum van dag dat je je aanvraag doet.
 • Tik er het bedrag in dat de dienstverlening kost (dit is het bedrag ZONDER BTW). Het bedrag vind je op de offerte die je van ons kreeg.
 • Vul voor advies dit erkenningsnummer in: DV.A220518. Als dit niet lukt, tik gewoon An Sterken in en selecteer ons.
 • Volg de te volgen stappen.
 • Je krijgt dan een mail van Sodexho met daarin de vraag om jouw gedeelte van het bedrag te betalen op rekening van de KMO Portefeuille. Betaal dit bedrag aan Sodexho, niet rechtstreeks aan mij!Let goed op dat je de juiste referentienummer bij je betaling zet anders komt de betaling niet bij de correcte subsidieaanvraag terecht. De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan jouw portefeuille in verhouding met het gestorte bedrag (40%).
 • Nadat je van de KMO-portefeuille de bevestiging krijgt van ontvangst van jouw betaling moet je enkel nog opdracht geven tot doorstorting van je betaling aan GCV An Sterken – Feng Shui and More. M.a.w. je logt terug in via http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille, gaat naar ‘uw dossier’ en naar ‘uw project’ en vervolgens het volledige bedrag excl. btw invullen en ‘ik betaal’ aanklikken.
 • Als jouw betaling gedaan is, maken wij een factuur aan jou op of deze heb je reeds ontvangen.
 • Het BTW-bedrag kan je NIET via de ondernemerschapsportefeuille betalen. De BTW dien je bij ontvangst van de factuur afzonderlijk en rechtstreeks naar An Sterken te storten. Deze krijg je uiteindelijk terug via je BTW aangifte.
 • Na deze stappen is de procedure rond.

 

6. Hoe vraag je een opleiding of een cursus aan als geregistreerd gebruiker?

 • Ga naar http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille.
 • Klik in de rechterkolom op ‘Login KMO-Portefeuille’.
 • Kies de manier van inloggen (Federaal Token, ID, of andere).
 • Volg er de stappen om in te loggen.
 • Klik op ‘nieuwe subsidie aanvragen’.
 • Selecteer de NACE-code. Je NACE code kan je vinden op je inschrijving bij het handelsregister, bij je boekhouder of via de kruispuntbank HIER.
 • Klik bij type dienstverlening op ‘Opleiding‘.
 • Tik de naam in van de opleiding of cursus en vul er de andere gevraagde gegevens in.
 • Vul de naam van de deelnemer(s) in voor wie jij de opleiding aanvraagt. Meestal is dit enkel jezelf. Zorg wel dat deze mensen verbonden zijn met het bedrijf.
 • Tik de datum van de inschrijving in. Dit is de datum van dag dat je je aanvraag doet.
 • Het bedrag kan je op de site vinden.
 • Tik er het bedrag in dat de opleiding kost (dit is het bedrag ZONDER BTW). Het bedrag vind je op de website.
 • Vul voor opleidingen dit erkenningsnummer in: DV.O218693. Als dit niet lukt, tik gewoon An Sterken in en selecteer ons.
 • Je krijgt dan een mail van Sodexho met daarin de vraag om jouw gedeelte van het bedrag te betalen op rekening van de KMO Portefeuille. Betaal dit bedrag aan Sodexho, niet rechtstreeks aan mij!Let goed op dat je de juiste referentienummer bij je betaling zet anders komt de betaling niet bij de correcte subsidieaanvraag terecht. De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan jouw portefeuille in verhouding met het gestorte bedrag (40%).
 • Nadat je van de KMO-portefeuille de bevestiging krijgt van ontvangst van jouw betaling moet je enkel nog opdracht geven tot doorstorting van je betaling aan GCV An Sterken – Feng Shui and More. M.a.w. je logt terug in via http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille, gaat naar ‘uw dossier’ en naar ‘uw project’ en vervolgens het volledige bedrag excl. btw invullen en ‘ik betaal’ aanklikken.
 • Als jouw betaling gedaan is, maken wij een factuur aan jou op of deze heb je reeds ontvangen.
 • Het BTW-bedrag kan je NIET via de ondernemerschapsportefeuille betalen. De BTW dien je bij ontvangst van de factuur afzonderlijk en rechtstreeks naar An Sterken te storten. Deze krijg je uiteindelijk terug via je BTW aangifte.
 • Na deze stappen is de procedure rond.

 

Succes en bedankt.

PS : De overheid past de site regelmatig aan. Het kan dus zijn dat enkele stappen die hier staan vermeld er iets anders uitzien op de site van de overheid… Volg dus hun stappen!

 

7. Bijkomende vragen rond de KMO-Portefeuille?

Voor bijkomende vragen kan je bellen naar het gratis nummer 1700 van de overheid van  9 tot 19u.