Wat is Feng Shui?

Feng Shui is de Oosterse leer die nagaat welke invloed jouw woon- en werkomgeving heeft op hoe je je voelt en op hoe je functioneert.

 

Het toepassen van Feng Shui ondersteunt meer rust, harmonie, vitaliteit, voldoening en positieve veranderingen in je leven door de natuurlijke energie van onze leefomgeving te gebruiken.

Reeds eeuwen lang gebruikt de mens de natuurkrachten of ‘Chi’ om zich te laten ondersteunen in hun carrière, relaties, gezondheid en zakelijk succes.

Met Feng Shui is het mogelijk om in harmonie te leven met onze omgeving in plaats van er tegen te gaan. Hierdoor kunnen we beter presteren, kansen zien en grijpen wanneer ze zich voordoen en optimaal functioneren in alle aspecten van ons leven.

 

Zowel interieur… als buitenkant!

De meeste mensen denken dat Feng Shui een vorm van decoratie en interieurontwerp is. Maar wist je dat in het klassieke Feng Shui de omgeving al 70% van de kwaliteit van je leven bepaalt?

De aanwezigheid en vormen van andere gebouwen, wegen, water, bergen en contouren van het land, de oriëntatie, de vorm van het gebouw, de energie stroom naar het gebouw toe beïnvloeden de mensen die in de omgeving wonen en werken.

 

“Wist je dat de geavanceerde Feng Shui niet alleen meer harmonie en evenwicht brengt, maar dat het je ook kan helpen om je doelen en meer succes te behalen?”

“Wist je dat in Hong Kong geen enkel bedrijf wordt gebouwd zonder Feng Shui?”

 

In het Oosten – waar Feng Shui intensief wordt beoefend – huren bedrijven Feng Shui Meesters in om hen te adviseren bij het ontwerp van steden, bedrijfsgebouwen en huizen. Dit om goede resultaten te waarborgen en het vlotte reilen en zeilen van hun bedrijven te verzekeren.

 

Welke voordelen kan Feng Shui voor jou brengen?

 • Meer rust in huis en in je bedrijf.
 • Meer inspiratie en focus.
 • Je thuis terug kunnen opladen na een drukke dag.
 • Meer positieve opportuniteiten in je leven.
 • Meer steun bij alles wat je doet.
 • Verbetering van je energieniveau, gezondheid en welzijn.
 • Betere levenskwaliteit.

 

Wil jij je levenskwaliteit verbeteren?

Neem dan contact op met mij.

Je geluk wordt bepaald door drie factoren:

 

trinity

1. Wie ben je?
2. Wat doe je?
3. Waar woon/werk je?

Elke factor heeft een even grote impact (33%).

1. Wie ben je?

Wie je bent, hoe je karakter is, waar je geboren bent, welke talenten je hebt, bepalen voor een derde je geluk. Deze factoren kunnen we niet kiezen, je krijgt ze mee met je geboorte. Het gaat over wat is voorbestemd. BaZi-profielanalyse is een zeer geschikt instrument om te zien wat je bestemming is in dit leven, wie je bent, wat je natuurtalenten en mogelijkheden zijn, waar je kansen en opportuniteiten liggen en wanneer/waarom bepaalde dingen gebeuren in je leven. Deze informatie kan je advies en inzicht geven over hoe je je levenskwaliteit kan verbeteren.

 

2. Wat doe je?

Jouw wilskracht, je acties, je inspanningen, het positief of negatief denken, je motivatie, wat je met je leven doet, bepalen ook een derde van je geluk. Dit deel heb je zelf in handen. Wat doe jij met je talenten? Wat doe je met de kansen die je krijgt? Grijp je ze? Of laat je ze aan je voorbij gaan? Haal jij het maximum uit je leven?

 

3. Waar woon je? Waar werk je?

Kom je tot rust thuis? Slaap je lekker? Voel je je goed thuis en op je werk? Kan je je batterijen opladen? Of loop je op de toppen van je tenen wanneer je thuis of op het werk bent? De plaats waar je woont en werkt, bepalen voor een derde hoe je je voelt. Dit is het terrein van feng shui. Niet te verwaarlozen dus! Waar je woont en werkt, heb je ook zelf in handen. Door veranderingen aan te brengen in je omgeving, verhoogt de balans en stroming in je leven met 33%.

Sommige huizen en panden hebben van nature uit goede Chi. Andere huizen en panden blijven slechte Chi hebben, ongeacht de veranderingen die je toepast. De meeste huizen en panden hebben een gemiddeld energieniveau, dus een energieniveau die zich tussen deze twee niveaus bevindt. Door Feng Shui aanpassingen te doen, kan je het energieniveau verhogen waardoor er meer stroming komt in je algemeen geluk, welzijn, levenskwaliteit, werk en relaties. 

 

Sta even stil bij de dingen die veranderd zijn in je leven sinds je verhuisd bent naar je huidige woning, kantoor of handelspand. Of sinds je veranderingen hebt aangebracht in bepaalde ruimtes. Is je leven verbeterd of verslechterd? Dit is al een indicatie of je woning, kantoor of handelspand goed is voor je, of het je ondersteunt of net niet ondersteunt op bepaalde vlakken. Door Feng Shui toe te passen, kan je verbetering en meer balans creëren.

 • Magie
 • Een religie of een geloof.
 • Iets wat al je problemen oplost.
 • Een middel of een remedie tegen ziektes.
 • Een manier om snel rijk te worden zonder er iets voor te doen.